>Acte necesare inscriere admitere Spiru Haret

>Forum Spiru Haret BestPlaces

Documente necesare înscrierii la admitere Universitatea Spiru Haret 2008 – 2009

– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2008);

– certificatul de naştere, în copie (xerox);

– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);

– adeverinţă medicală tip;

– copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

– 3 fotografii tip buletin de identitate;

– copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

– un dosar plic.

Acte necesare înscrierii la admitere Universitatea Spiru Haret 2008 – 2009

Forum Spiru Haret BestPlaces

Forum Spiru Haret ClubMania

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s