Category Archives: Admitere Spiru Haret

Admitere Spiru Haret 2008

Forum Spiru Haret BestPlaces

Calendarul admiterii

Pentru anul de învăţământ 2008-2009, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează astfel:

– în perioada mai–septembrie a.c., pentru candidaţii posesori de diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare anului 2008;

– în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaţii absolvenţi de liceu ai promoţiei 2008, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinţei eliberate de liceu, în care se precizează media generală şi notele obţinute la probele susţinute, până la dobândirea diplomei de bacalaureat.

Admitere Spiru Haret 2008

>Admitere Spiru Haret 2008

>Forum Spiru Haret BestPlaces

Calendarul admiterii

Pentru anul de învăţământ 2008-2009, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează astfel:

– în perioada mai–septembrie a.c., pentru candidaţii posesori de diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare anului 2008;

– în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaţii absolvenţi de liceu ai promoţiei 2008, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinţei eliberate de liceu, în care se precizează media generală şi notele obţinute la probele susţinute, până la dobândirea diplomei de bacalaureat.

Admitere Spiru Haret 2008