Category Archives: Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Specializare: Drept
Specializare: Administraţie publică

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Drept

Administraţie publică
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani

Scoala viitorilor jurişti îsi desfaşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional. Dotată cu aula de 5 stele şi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Drept oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior.

Folosesc cuvântul şcoală pentru că aici, graţie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept. Absolvenţii facultăţii sunt astfel cunoscuţi şi recunoscuţi în mediile juridice după calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite, după amprenta ştiinţifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu.

Forum Spiru Haret – Clubmania.ro

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Forum Spiru Haret BestPlaces

Specializare: Drept
Specializare: Administraţie publică

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Drept

Administraţie publică
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani

Scoala viitorilor jurişti îsi desfaşoară activităţile într-un edificiu pe cât de modern şi elegant, pe atât de funcţional. Dotată cu aula de 5 stele şi mai multe amfiteatre, cu săli de seminar spaţioase şi luminoase, laborator de criminalistică, bibliotecă şi săli de lectură, toate înzestrate cu mobilier, aparatură si tehnică de calcul de ultimă generaţie. Facultatea de Drept oferă condiţii de studiu la un înalt nivel şi se înscrie, fără discuţie, în categoria privilegiată a elitei instituţiilor europene de învăţământ superior.

Folosesc cuvântul şcoală pentru că aici, graţie valorosului corp didactic, activitatea de cercetare ştiinţifică armonios conjugată cu aceea de învăţământ a dat naştere unei autentice şi inconfundabile şcoli de drept. Absolvenţii facultăţii sunt astfel cunoscuţi şi recunoscuţi în mediile juridice după calitatea şi cantitatea cunoştinţelor dobândite, după amprenta ştiinţifică imprimată de dascălii lor de-a lungul anilor de studiu.

Forum Spiru Haret – Clubmania.ro