Category Archives: Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune
Specializare: Management

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Contabilitate şi informatică de gestiune

Management
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani

Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
I.D.
anul I – Raluca Munteanu – Bucureşti, Ionica Enache, Ştefania Cazacu, Irina Vrânceanu – Centre Teritoriale
anul II – Mihaela Marcu – Bucureşti, Claudia Felea, Laura Spiridon Centre Teritoriale
anul III – Daniela Ilincuţă – Bucureşti, Raluca Munteanu – Centre Teritoriale
anul IV – Georgiana Dodu – Bucureşti şi Centre Teritoriale
ZI
anul I – Georgiana Dodu
anul II – Florina Mic
anul III – Florina Mic
anul IV – Florentina Codreanu
F.R.
anul I – Florentina Codreanu
anul II – Florina Mic
anul III – Elena Borcea
anul IV – Florentina Codreanu
anul V – Ionica Enache
Specializarea Management
anul I – ZI, F.R., I.D. – Ramona Mirea

Ca loc de muncă şi funcţie, profilul specializărilor „Contabilitate şi informatică de gestiune”, şi „Management” se regăseşte la orice societate comercială şi instituţie, indiferent de structura de organizare şi funcţionare a acestora, din sectorul public şi privat, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, din organizaţii sindicale şi asociaţii etc.

Preocuparea pentru realizarea unei pregătiri temeinice a viitorilor licenţiaţi s-a concretizat în planuri de învăţământ moderne, echilibrate realizându-se o sinteză între structura şi standardele actuale ale învăţământului economic universitar şi cerinţele vieţii economico-sociale reale.

Începând cu anul universitar 2005-2006, planurile de învăţământ din facultatea noastră sunt structurate în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna care prevede trei cicluri de studii universitare: licenţă; masterat; doctorat. Prin discipline obligatorii, facultative şi opţionale, planul orientează eforturile studenţilor şi ale corpului profesoral în trei direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniile contabilităţii, informaticii de gestiune şi managementului; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor statistice şi financiar-contabile, punând accent pe e-business, e-banking, e-commerce, e-government, software, intranet şi internet, terminologiei de specialitate în limbi străine de circulaţie internaţională.

Obiectivul de bază al activităţilor didactice organizate în cadrul specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management constă în a forma personal operativ calificat, viitori specialişti în contabilitate, informatică de gestiune, control şi expertiză contabilă, organizarea şi conducerea compartimentelor contabile ale societăţilor comerciale, din toate domeniile vieţii sociale şi economice, precum şi în sfera cercetării ştiinţifice şi a învăţământului.

În pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii, Facultatea are în vedere însuşirea cunoştinţelor multidisciplinare şi interdisciplinare, a bazelor contabilităţii, contabilităţii financiare, contabilităţii bancare, contabilităţii de gestiune şi sistemului informaţional al costurilor, a standardelor actuale de contabilitate.

În domeniul informaticii de gestiune se pune accent pe însuşirea cunoştinţelor de bazele informaticiii şi a Internet-ului, a gestiunii informatizate a documentelor contabile, a limbajelor de programare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a proiectării sistemelor informatice, a principiilor audităriii sistemelor informatice de gestiune, a realizării sistemelor informatice de asistare a deciziilor (SIAD).

În ceea ce priveşte specializarea Management, competenţele dobândite la sfârşitul studiilor universitare de licenţă de 3 ani sunt, exprimate sintetic, următoarele: formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice din firme şi instituţii publice şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; cunoaşterea proceselor şi conceptelor fundamentale ale noii economii informaţionale, ale guvernării corporative şi parteneriatului public-privat; cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, a instituţiilor publice, a organizaţiilor şi asociaţiilor fără scop patrimonial; cunoaşterea funcţiilor întreprinderii, a posibilităţilor de ameliorare a acestora şi a interdependenţelor dintre ele în sistem integrat; întocmirea de proiecte de structuri organizatorice ale firmelor; însuşirea modului de elaborare a deciziilor la nivelul operativ şi de transpunere în practică a deciziilor de la niveluri ierarhic superioare în derularea afacerilor într-un mediu concurenţial; elaborarea, prezentarea şi analiza principalelor documente şi rapoarte ale compartimentelor firmei; organizarea şi exploatarea mijloacelor şi instrumentelor (aplicaţiilor) informatice la nivelul managementului operaţional; activităţi didactice în învăţământul preuniversitar şi de cercetare în domeniul managerial.

Forum Spiru Haret – Clubmania.ro

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune
Specializare: Management

Specializare Forme de învătământ Durata studiilor

Contabilitate şi informatică de gestiune

Management
Cursuri de zi 3 ani
Cursuri cu frecvenţă redusă 3 ani
Invăţământ la distanţă 3 ani

Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
I.D.
anul I – Raluca Munteanu – Bucureşti, Ionica Enache, Ştefania Cazacu, Irina Vrânceanu – Centre Teritoriale
anul II – Mihaela Marcu – Bucureşti, Claudia Felea, Laura Spiridon Centre Teritoriale
anul III – Daniela Ilincuţă – Bucureşti, Raluca Munteanu – Centre Teritoriale
anul IV – Georgiana Dodu – Bucureşti şi Centre Teritoriale
ZI
anul I – Georgiana Dodu
anul II – Florina Mic
anul III – Florina Mic
anul IV – Florentina Codreanu
F.R.
anul I – Florentina Codreanu
anul II – Florina Mic
anul III – Elena Borcea
anul IV – Florentina Codreanu
anul V – Ionica Enache
Specializarea Management
anul I – ZI, F.R., I.D. – Ramona Mirea

Ca loc de muncă şi funcţie, profilul specializărilor „Contabilitate şi informatică de gestiune”, şi „Management” se regăseşte la orice societate comercială şi instituţie, indiferent de structura de organizare şi funcţionare a acestora, din sectorul public şi privat, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, din organizaţii sindicale şi asociaţii etc.

Preocuparea pentru realizarea unei pregătiri temeinice a viitorilor licenţiaţi s-a concretizat în planuri de învăţământ moderne, echilibrate realizându-se o sinteză între structura şi standardele actuale ale învăţământului economic universitar şi cerinţele vieţii economico-sociale reale.

Începând cu anul universitar 2005-2006, planurile de învăţământ din facultatea noastră sunt structurate în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna care prevede trei cicluri de studii universitare: licenţă; masterat; doctorat. Prin discipline obligatorii, facultative şi opţionale, planul orientează eforturile studenţilor şi ale corpului profesoral în trei direcţii esenţiale: însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniile contabilităţii, informaticii de gestiune şi managementului; formarea deprinderilor de utilizare a calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor statistice şi financiar-contabile, punând accent pe e-business, e-banking, e-commerce, e-government, software, intranet şi internet, terminologiei de specialitate în limbi străine de circulaţie internaţională.

Obiectivul de bază al activităţilor didactice organizate în cadrul specializărilor Contabilitate şi informatică de gestiune şi Management constă în a forma personal operativ calificat, viitori specialişti în contabilitate, informatică de gestiune, control şi expertiză contabilă, organizarea şi conducerea compartimentelor contabile ale societăţilor comerciale, din toate domeniile vieţii sociale şi economice, precum şi în sfera cercetării ştiinţifice şi a învăţământului.

În pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii, Facultatea are în vedere însuşirea cunoştinţelor multidisciplinare şi interdisciplinare, a bazelor contabilităţii, contabilităţii financiare, contabilităţii bancare, contabilităţii de gestiune şi sistemului informaţional al costurilor, a standardelor actuale de contabilitate.

În domeniul informaticii de gestiune se pune accent pe însuşirea cunoştinţelor de bazele informaticiii şi a Internet-ului, a gestiunii informatizate a documentelor contabile, a limbajelor de programare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a proiectării sistemelor informatice, a principiilor audităriii sistemelor informatice de gestiune, a realizării sistemelor informatice de asistare a deciziilor (SIAD).

În ceea ce priveşte specializarea Management, competenţele dobândite la sfârşitul studiilor universitare de licenţă de 3 ani sunt, exprimate sintetic, următoarele: formarea unei gândiri economice şi manageriale asupra fenomenelor şi proceselor practicii economice din firme şi instituţii publice şi corelarea acestora cu mediul socio-economic exterior firmei; cunoaşterea proceselor şi conceptelor fundamentale ale noii economii informaţionale, ale guvernării corporative şi parteneriatului public-privat; cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, a instituţiilor publice, a organizaţiilor şi asociaţiilor fără scop patrimonial; cunoaşterea funcţiilor întreprinderii, a posibilităţilor de ameliorare a acestora şi a interdependenţelor dintre ele în sistem integrat; întocmirea de proiecte de structuri organizatorice ale firmelor; însuşirea modului de elaborare a deciziilor la nivelul operativ şi de transpunere în practică a deciziilor de la niveluri ierarhic superioare în derularea afacerilor într-un mediu concurenţial; elaborarea, prezentarea şi analiza principalelor documente şi rapoarte ale compartimentelor firmei; organizarea şi exploatarea mijloacelor şi instrumentelor (aplicaţiilor) informatice la nivelul managementului operaţional; activităţi didactice în învăţământul preuniversitar şi de cercetare în domeniul managerial.

Forum Spiru Haret BestPlaces